Oświadczenie o ochronie prywatności.

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom naszej witryny ochrony prywatności. Samo przeglądanie zawartości naszej witryny nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych. Nie udostępniamy tych informacji nikomu kto nie jest zaangażowany bezposrednio w wykonanie dla Ciebie zamówionej usługi. Niniejsze oświadczenie o prywatności ujawnia zasady ochrony prywatności na stronach www.limowynajem.pl i www.limo-wynajem.pl.

Niniejsza informacja dotycząca ochrony prywatności dotyczy wyłącznie informacji gromadzonych przez te witryny internetowe. Powiadomi Cię o następujących kwestiach:
- Jakie dane osobowe są zbierane od Ciebie za pośrednictwem strony internetowej, w jaki sposób są one wykorzystywane i komu mogą być udostępniane.
- Jakie opcje są dostępne w związku z korzystaniem z danych.
- Obowiązujące procedury bezpieczeństwa w celu ochrony twoich informacji.
- Jak odbywa się proces reerwacji i w jaki sposób można poprawić wszelkie nieścisłości w podanych informacjach.

Zbieranie, wykorzystywanie i udostępnianie informacji:
Limowynajem.pl i Limo-wynajem.pl są własnością i są zarządzane przez Limo-wynajem.pl zarejestrowaną w Polsce z siedzibą w Lublinie. Jesteśmy wyłącznymi właścicielami informacji zebranych na tych stronach. Mamy tylko dostęp do informacji, które dobrowolnie przekazujesz nam poprzez formularz rezerwacji, e-mail lub inny bezpośredni kontakt. Nie udostępniamy tych informacji nikomu kto nie jest zaangażowany bezposrednio w wykonanie dla Ciebie zamówionej usługi. Wykorzystamy Twoje dane, aby dokonać dla Ciebie rezerwacji lub odpowiedzieć na Twoje pytanie, w związku z którym się z nami skontaktowałeś. Możemy udostępniać Twoje dane każdej stronie trzeciej spoza naszej firmy, niezbędnej do spełnienia Twojej prośby, np. dokonania rezerwacji, zdobycia informacji dla Ciebie, dostarczenia go osobom trzecim w celu realizacji Twojego zlecenia, dostawcom usług rezerwacyjnych i ew. procesorowi płatności. Możemy też w przyszłości skontaktować się z Tobą przez e-mail, aby poinformować Cię o ofertach specjalnych, nowych produktach lub usługach lub o zmianach w tej polityce prywatności (jeżeli nie wyrazisz pisemnego sprzeciwu na nasz adres email).

Twój dostęp do informacji i kontrola nad nimi: Możesz zrezygnować z wszelkich przyszłych kontaktów od nas w dowolnym momencie. Możesz wykonać następujące czynności w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pośrednictwem adresu e-mail podanego na naszej stronie internetowej: limowynajem.pl@gmail.com:
Zobaczyć, jakie dane o Tobie posiadamy, jeśli takie istnieją: Zmienić lub poprawić dane, które posiadamy o Tobie.
- Poprosić nas o usunięcie wszelkich danych które posiadamy o Tobie.
- Skierować wszelkie pytania dotyczące korzystania z danych.

Bezpieczeństwo: Podejmujemy środki ostrożności, aby chronić twoje dane. Kiedy przesyłasz poufne informacje za pośrednictwem strony internetowej, Twoje dane są chronione zarówno w trybie online, jak i offline. Gdziekolwiek gromadzimy dane osobowe, aby spełnić twoje zamówienie, chronimy również Twoje dane. Nasz formularz rezerwacji jest własnością zewnętrznego dostawcy Jotform.com i jest obsługiwany przez chronione 256-bitowe połączenie SSL (Secure Socket Layer), które używa certyfikatu SHA256. Jest to ten sam poziom ochrony, z którego korzystają banki internetowe lub dostawcy e-commerce. Tylko pracownicy, dostawca formularza rezerwacyjnego i nasi partnerzy potrzebujący informacji do wykonania i realizacji zamówionych usług lub określonej pracy (na przykład fakturowanie lub obsługa klienta) mają dostęp do danych osobowych i nie mogą używać danych osobowych w innych celach, z wyjątkiem celu świadczenia zamówionych usług. Komputery, na których przechowujemy informacje są przechowywane w bezpiecznym środowisku.

Rezerwacja usług u nas: Aby zarezerwować usługę na naszej stronie internetowej, użytkownik musi najpierw wypełnić bezpieczny formularz rezerwacji. W tym czasie użytkownik jest zobowiązany do podania pewnych informacji (takich jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail). Informacje te służą do kontaktowania się z uzytkownikiem w sprawie usług na naszej stronie, w których użytkownik wyraził zainteresowanie i do przekazania go naszemu dostawcy formularza rezerwacji, zewnętrznym usługodawcom i kierowcom w celu wykonania zamówionej usługi. Według własnego uznania uzytkownik może również podać informacje demograficzne (takie jak płeć lub wiek), ale nie jest to wymagane. W celu wykonania usługi żądamy od Ciebie informacji w naszym bezpiecznym formularzu rezerwacyjnym dostarczonym przez firmę zewnętrzną Jotform.com. Aby poprosić nas o usługę, powinieneś skorzystać z formularza rezerwacji i podać dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail). Ta informacja służy do uruchomienia procedury Twojego zamówienia. Jeśli nie uda nam się zrealizować zamówienia, możemy wykorzystać te informacje, aby się z Tobą skontaktować.

Ciasteczka: Używamy "ciasteczek" na stronie www.limowynajem.pl. Ciasteczka to część danych przechowywanych na twardym dysku użytkownika odwiedzającego witrynę, aby pomóc nam poprawić dostęp do naszej witryny i zidentyfikować powtarzających się odwiedzających naszej strony. Umożliwiają one nam również śledzenie i kierowanie marketingu na zainteresowania naszych użytkowników w celu poprawy jakości naszej witryny. Używanie ciasteczek nie jest w żaden sposób powiązane z żadnymi danymi osobowymi w naszej witrynie. Niektórzy z naszych partnerów biznesowych mogą używać plików cookie w naszej witrynie (na przykład reklamodawcy). Nie mamy jednak dostępu ani kontroli nad tymi plikami cookie.

Dzielenie się danymi: Udostępniamy Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail naszemu dostawcy formularza rezerwacji i partnerom w zakresie transportu, aby spełnić Twoją prośbę o wykonanie usługi. Nie wiąże się to z żadnymi wrażliwymi danymi osobowymi, takimi jak adres zamieszkania ani numerami identyfikacji podatkowej czy osobistej. Mozemy pisemnie poprosić o takie dane tylko w oddzielnej wiadomości do klientów w celu zrealizowania płatności i fakturowania. Współpracujemy z wieloma zewnętrznymi dostawcami usług. Gdy użytkownik zarezerwuje usługę wtedy udostępnimy imiona, numery telefonów, adresy e-mail lub inne dane kontaktowe niezbędne do świadczenia tych usług przez stronę trzecią. Strony te nie mogą wykorzystywać danych osobowych do celów innych niż te, które służą do świadczenia zamówionych usług.

Linki: Nasze strony internetowe zawierają linki do innych stron. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za treści lub praktyki dotyczące prywatności w takich witrynach. Zachęcamy naszych użytkowników, aby byli świadomi tego, kiedy opuszczają naszą witrynę i polecamy czytanie oświadczenia o prywatności każdej innej strony, która zbiera dane osobowe.